Show translate page
Banner

Coimbatore

Sommaren 2003 startades flickhemmet i Coimbatore i Syd Indien. På grund av att huskonstruktionen var gammal och inte klarade regn och starka vindar byggdes hela flickhemmet om. Det nya hemmet blev klart i slutet av 2005. Flickorna får stöd genom individuell och Agape-sponsring.

Samarbetspartner: Bethel Fellowship Trust, pastor David Prakasam

Flickhem i Coimbatore
Under sommaren 2003 reparerades och iordningställdes ett flickhem i Coimbatore. Hemmet invigdes av pastor Linda Bergling under en missionsresa i oktober 2003. Övergivna och föräldralösa flickor skulle få ett kärleksfullt hem här. Det visade sig emellertid att huskonstruktionen inte höll för kraftiga regn och vindar och därför beslutades att bygga nytt. Under 2005 förmedlades drygt 150 000 kr och arbetet kunde slutföras. Tack vare god planering och hushållning med pengarna har det blivit tre nya våningar. De 9 flickor som bor i hemmet för närvarande är i åldern 6-13 år. De är föräldralösa eller kommer från mycket fattiga familjer. 
Medarbetare från Arken träffade flickorna och invigde det nya flickhemmet 2006. Alla flickorna fick nya ryggsäckar som invigningspresenter. Ett missionsteam från Arken besökte Coimbatore och tog flickorna med ut på en härlig utflyktsdag till en nöjespark våren 2011.

Flickor i Coimbatore

Fortsatt stöd
Vi fortsätter stödja dem genom sponsring till mat, kläder, hälsovård, undervisning och möbler/inredning. Du kan vara med och stödja den fortsatta utvecklingen och driften av flickhemmet genom regelbundna gåvor eller engångsgåvor. Genom Individuell sponsring får du ett fadderbarn (här i Coimbatore har vi 3 faddrar per barn). Genom Agape/gruppsponsring stödjer du hela gruppen flickor.

Pastors- och ledarseminarier
Pastor Linda Bergling har vid ett flertal tillfällen undervisat på pastors- och ledarseminarier i Coimbatore, och även i de kringliggande orterna Somanur och Kovaipudur. Vi fortsätter utvecklingen av helandetjänsten i detta område genom att Lindas böcker översatts till engelska och lokala språk.