Show translate page
Banner

Barnen från Sharon Orphan Home på utflykt till havet.
Chennai

I Chennai (Madras) byggde församlingen Arken Sharon Orphan Home år 1990 med medel som kommit in via månadens Missionskassett. På barnhemmet bor nu 120 föräldralösa barn som får mat, kläder, en kristen fostran och en god utbildning. Många barns liv har blivit förvandlade genom att de fått en ny start i livet. Du kan stödja ett eget fadderbarn eller hela gruppen.Samarbetspartner: Sharon Ministries, föreståndarparet Israel och Pamela Jebaraj.Sharon Orphan Home

Barnhemmet Sharon Orphan Home i Chennai (Madras) byggdes av Arken 1990 genom medel som kommit in via pastor Linda Berglings undervisning "Missionskassetten". Barnhemmet har idag 120 platser. Barnen får hem, mat, kläder (nya kläder 4 gånger per år) och utbildning i ett land där fattigdomen är stor. Dessutom får barnen växa upp i en kärleksfull kristen atmosfär där de får lära känna Jesus personligen. Av dessa barn får ca 60 stycken sitt understöd genom Arken. Barnen kommer från extremt fattiga förhållanden. En del barn har hittats övergivna på soptippen eller på stranden. De flesta barnen kommer från hinduisk bakgrund. Cirka 20 stycken går i engelsk skola eftersom de kommer från områden där man inte talar tamil. Det kommer regelbundet inspirerande brev från barnen där de berättar om den förvandling som skett i deras liv. Från ett liv i misär och hunger på gatorna har de fått en ny start i livet och en möjlighet till utbildning vilket ger hopp för deras framtid.  

Fortsatt stöd

Genom Agape-sponsring (gruppsponsring) kan du stödja hela gruppen på barncentret.