Show translate page
Banner

Ambala - flickhem

I Ambala i Nordindien stödjer vi flickor som är övergivna, föräldralösa eller oönskade. Arken byggde och invigde detta flickhem 1999. Idag används det som ett dagcenter, endast fem flickor bor på hemmet. De övriga kommer på dagtid, får mat och hjälp med läxläsning och vi stödjer alla flickornas fortsatta skolgång. Deras personliga gåvor uppmuntras och får möjlighet att utvecklas.

Samarbetspartner: Trosgnistan i Bollnäs, Göran Duveskog

Flickhem

År 1999 var Arken med och byggde detta flickhem i Ambala i norra Indien. Flickorna kommer från splittrade hem eller är föräldralösa. På många håll anses de indiska flickorna som en ekonomisk belastning pga traditionen med hemgift och därför är många oönskade och får en svår uppväxt. På detta center har de fått en fristad, där de kan utvecklas och bli bekräftade som människor med ett eget värde. Flickorna är i åldern 5-15 år.

Arken besökte flickhemmet

Ett team från Arken besökte flickhemmet våren 2009, 2011 och 2012. Barnmöten med drama, dans, undervisning och förbön och härliga fester med mycket god mat anordnades för flickorna.

Fortsatt stöd

Vi fortsätter stödja flickornas skolutbildning och personliga utveckling genom grupp-sponsring.