Show translate page
Banner

Olongapo

I Olongapo 12 mil norr om Manila stödjer vi ett rehabiliteringsarbete bland före detta prostituerade unga kvinnor och deras barn. Kvinnorna får utbildning och bibelundervisning och barnen får näringsriktig mat, vitaminer, leksaker och medicinsk hjälp.

Samarbetspartner: UMU, Ungdom Med Uppgift, genom den norska organisationen Tamar.

Beskrivning av projektet
Församlingen Arken stödjer driften av ett rehabiliteringscenter för före detta prostituerade unga kvinnor och deras barn i staden Olongapo, med daghem och skola, the Accellerated Christian Education school (AEC). De unga kvinnorna är mellan 15-34 år gamla. Det finns plats för 15 stycken i rehabiliteringsprogrammet som är 2-årigt och med uppföljning efteråt. De kommer till UMU-basen via kontakter med myndigheterna eller genom uppsökande verksamhet. En socialarbetare tar hand om myndighetskontakter och arbetar med individuella rehabiliteringsplaner för kvinnorna. På centret finns 9 barn i olika åldrar. Personalen på centret tar hand om barnen medan deras mammor går på bibelskola eller college och i praktisk utbildning och träning s k Livelihood-projekt. Barnen har genom detta arbete fått möjlighet att växa upp i en kärleksfull atmosfär och få en bra start i livet. Allt stöd de kan få är värdefullt!

Arken besöker Olongapo
Team från Arken besökte arbetet på rehabiliteringscentret 2007 och 2010. Teamet undervisade om själens helande både för personalen och för kvinnorna och betjänade dem i flödesbön. Många tog emot befrielse och helande. 
Under våren 2010 hade Arken en volontärarbetare i Olongapo under två månader. Hon undervisade om helande, lärde ut dans och drama, betjänade i förbön och hjälpte till i det dagliga arbetet med mammor och barn på centret.
Hela gruppen deltog i helandekonferenser anordnade av Arken i Cebu 2010 och 2012.

Fortsatt stöd
Genom Agape/Gruppsponsring kan du stödja hela barngruppen med näringsriktig mat, vitaminer, medicinsk hjälp, kläder och leksaker och mammorna genom olika självförsörjningsprojekt.