Show translate page
Banner

Förbönssamtal för ungdomar

Boka samtal

Alla behöver vi ibland få prata med någon om bekymmer som tynger oss och få hjälp av Jesus genom förbön. Då kan du boka ett kostnadsfritt förbönssamtal med Församlingen Arkens ungdomsförebedjare. (Gäller dig som är 13-20 år)

  1. Skicka ett sms till ungdomarnas förbönstelefon 073-979 99 14.
  2. Skriv namn, ålder och ditt mobilnummer, eller ett annat nummer vi kan nå dig på.
  3. Vi kontaktar dig så snabbt vi kan; inom en vecka kan du förvänta dig ett svar.

Hur går ett samtal till?

Samtalet hålls i ett av Arkens bönerum. Innan samtalet börjar kommer du att träffa två förebedjare som ber dig fylla i ett förberedande papper med några frågor. När förbönssamtalet börjar får du först berätta om det du vill ha hjälp med (det kan t.ex. handla om att du känner dig utanför i skolan eller att du har det jobbigt hemma). Efter att vi pratat en stund ber förebedjarna för dig i ca 30 minuter. Förebedjarna har tystnadsplikt och pratar inte om det du berättat om med någon annan.

Jesus säger så här:

”Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila.” -Matt 11:28

”Be och ni ska få, sök och ni ska finna, bulta och dörren ska öppnas för er.” -Luk 11:9

I ett förbönssamtal får du släppa det som känns tungt. Jesus hör och svarar när vi ber. Han öppnar alltid när vi bultar på dörren till honom.