Show translate page
Banner

Bönedukar


Vi ber även för bönedukar som vi kan skicka direkt hem till dig (administrativ kostnad 25 kr). Böneduken kan du sedan bära på din kropp och ta emot helande på det sättet. Vi ber i tro på Jesus och låter helandekraften förmedlas till dig, liksom man på Bibelns tid tog klädstycken som hade varit i kontakt med Paulus och lade på de sjuka - och de blev friska.

"Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer, så att man till och med tog dukar och plagg som varit i beröring med hans hud och lade på de sjuka, och sjukdomarna lämnade dem och de onda andarna for ut."

Apg 19:11-12