Show translate page
Banner

Enskild förbön


Hur går ett förbönssamtal till?
Ett förbönssamtal pågår i cirka två timmar. Under den första delen har du möjlighet att ta upp det du behöver prata om och under den andra delen får du förbön. Under samtalet finns det stort utrymme för dig att öppna ditt hjärta och berätta om vad du går igenom och hur du mår. Våra förebedjare är överlåtna till tjänst och är förberedda med tro och kärlek inför varje förbönssamtal för att du som sökande ska få den allra bästa hjälpen i förbönen.

I förbönen betjänas du av Jesu helande ord och helande kraft där också Jesu visdoms ord och lösningar får komma dig till del. Allt sker på ett vänligt och kärleksfullt sätt.

 

Bokning av samtal

Ring vår bokningstelefon och lämna, namn, nummer och önskad tid för samtal så ringer vi upp dig och samordnar en tid som finns tillgänglig.

  • Inbokning av samtal: 08-588 840 40 
  • Förbönstelefon: 08-588 840 40
  • Telefontider: mån - tors kl 9.00 - 11.00

Välkommen!

Om du behöver avboka
Eftersom våra samtal sker på ideell basis är det många av förebedjarna som tar ledigt från sina arbeten för att vara i bönetjänst. Om du skulle få förhinder och inte kan närvara den avtalade tiden är det därför viktigt att du ringer i god tid och avbokar tiden för förbönssamtalet.

Avboka på

Telefon: 
08-588 840 00

E-post:
hc@arken.org 
info@arken.org

    

 

 

 

Tystnadsplikt
De personer som ber för dig har tystnadsplikt och har fått sin utbildning och träning på Arkens bibelskola Jesus Helar och Upprättar. Förberedelsekortet du fyller i är konfidentiellt och läses bara av den som ansvarar för HelandeCentret och dina angivna förebedjare - i syfte att ge dig så bra hjälp som möjligt. All hjälp som du får av våra förebedjare får du själv pröva och ta ställning till.

Förbönssamtal

Är du sjuk, mår dåligt, kämpar med någonting jobbigt eller har ett annat behov så kan du vända dig till oss för förbön.

Hos oss får du förbön med handpåläggning i Namnet som ger förlåtelse, befrielse, helande och upprättelse.

 

Vad kostar det?
Vi tar ut en administrativ kostnad på 150 kr för varje samtal inklusive förberedelsekort. Förberedelse CD'n är ett frivilligt tillval och kostar från 99 kr.

 

Förberedelsematerial
Inför ditt samtal skickar vi förberedelsematerial till dig med information om hur samtalet kommer att gå till, så att du kan känna dig trygg. Med finns också ett förberedelsekort som du fyller i och sänder tillbaka. Detta så att du på bästa sätt kan förbereda dig inför samtalet och så att förerbedjare kan be för för de områden du önskar förbön för. Du erbjuds också köpa en CD skiva med undervisning om helande för att bli styrkt och uppmuntrad i din tro inför samtalstillfället.