Show translate page
Banner

Kursdagar om Goda relationer


Under flera års tid har undervisning getts inom området Relationer. Dessa lördagar har varit mycket uppskattade och välbesökta.
Ämnet är: Goda relationer / Friskvård för gifta och ogifta.

Pastor Gunnar Bergling kommer huvudsakligen att undervisa vid dessa lördagar, men även Lars och Ann-Marie Lindqvist. De arbetar med äktenskapsrådgivningen på Arkens Helandecenter.

Tid och kostnad
Tid: lördag kl 10 - 14. Fika mitt på dagen (ingår ej i kursavgiften).
Kursavgift på 100 kr / dag. Avgiften betalas på plats. Ingen föranmälan. Kursen innehåller fyra delar, men du kan delta i vilka delar du vill och kan.

Friskvård
Betoningen för undervisningen ligger på friskvård och att hitta en sund utgångspunkt i relationen till det motsatta könet. Med sunda och starka relationer är vi bättre förberedda att hantera utmaningar.

Innehåll i alla kursdagarna
1) Grundläggande om relationen man - kvinna (Gunnar Bergling)
Kommunikation (Ann-Marie Lindqvist)

2) Frihet och/eller styrning. Auktoritetsordningar eller jämställdhet
(Gunnar Bergling)
Förlåtelse, tacksamhet (Ann-Marie Lindqvist)

3) Äktenskapsförbundet. Skilsmässa och omgifte (Gunnar Bergling)
Uttryck för kärlek. Olikheter (Ann-Marie Lindqvist)

4) Teamäktenskap i Bibeln (Gunnar Bergling)
Karaktär. Talet. Barn (Ann-Marie Lindqvist)

Avgift 100 kr/tillfälle, ingen föranmälan.
Du kan delta vid enstaka tillfällen och i vilken ordning du vill och kan.

Välkommen!

Se aktuella datum.

Friskvård i relationer