Show translate page
Banner

Äktenskap & relationer


Vi erbjuder rådgivnings- och bearbetningssamtal i relationer.

För dig som vill ha hjälp i samtal
  • för att styrka och upprätta ditt äktenskap
  • inför ditt äktenskap

    och är beredd att låta Guds ljus komma in i situationen!

Gifta par
Att komma för samtal behöver inte innebära att man har en allvarlig kris i sitt äktenskap. Tider av sjukdom, ekonomiska svårigheter eller intensiva barnår kan ibland medföra att negativa mönster utvecklas i ett äktenskap. Vi önskar vara ett "bollplank" och finnas till hands för att hjälpa par att hitta vidare i sin relation.

Inför äktenskapet - kan vi erbjuda hjälp att samtala igenom viktiga områden. Det är inte alltid lätt att veta vad den andres förväntningar står för. Genom dessa samtal blir det lättare att förstå vad äktenskapet skulle innebära i praktiken. Vi använder oss av ett material med frågeställningar som berör de flesta områden, såsom; ekonomi, sex, barn, kallelse och arbetsfördelning i hemmet. En väl investerad tid som man har igen många gånger om, när äktenskapet sedan är ett faktum. På detta sätt läggs en gemensam grund och många svårigheter kan undvikas.

Administrativ avgift
För fyra samtal tas en administrativ avgift ut på 500 kr. Samtal därutöver 150 kr per gång. Varje samtal varar cirka en timme.

Betala i receptionen eller sätt in på pg 498 41 40-6.
Märk inbetalningen Helandecenter/relationer.

Boka på telefon
08- 588 840 00

E-post
hc@arken.org

Friskvård och undervisning
Vid fyra tillfällen under året, 2 gånger per termin, anordnas kursdagarna "Goda relationer". Denna undervisning ger en gemensam grund inför samtalen. Vi önskar att man i möjligaste mån tar del av dessa kurstillfällen inför eller under tiden som en samtalsserie pågår (för bästa resultat).

Kursdagarna är på många sätt förutsättningen för att hitta gemensamma lösningar.
Läs mer om kursdagarna.

Ansvariga för samtalen gällande äktenskap är Lars och Ann-Marie Lindqvist.