Show translate page
Banner

Förbön för barn


Man bar också fram spädbarn till Jesus för att han skulle röra vid dem. När lärjungarna såg det, visade de bort dem. Men Jesus kallade dem till sig och sade: "Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, ty Guds rike tillhör sådana. (Luk 18:15-16)

Vad är det?
• En mötesplats mellan barnen och Jesus i samtal och förbön.
• En plats där barnen får ta emot hjälp från Jesus.
• En plats där barnen får möta Jesus kärlek.
• En plats där Jesus helar och upprättar barn

Vem får komma?
Alla som vill möta Jesus får komma. Du och Ditt barn får komma med stora behov men Ni får också komma med de små behoven eller bara med en längtan efter att få möta Jesus.

Hur går det till?
Vi bokar in fyra samtal. Tre med en veckas mellanrum, det fjärde samtalet några veckor senare.
Varje samtal tar cirka 40 minuter till en timma.
Det första samtalet är för Dig/Er som föräldrar där vi i lugn och ro kan samtala om barnets behov.
Det andra och tredje samtalet är för Dig och Ditt barn tillsammans eller bara barnet , lite beroende på hur gammalt barnet är och om det vill vara ensamt eller tillsammans med föräldern.

Vi kommer vid varje samtal att vara två eller tre personer som ber för Dig och Ditt barn. De personer som ber för Er har tystnadsplikt och har fått sin utbildning och träning i Församlingen Arkens bibelskola Jesus Helar och Upprättar.

Hur gör jag?
Du ringer till Helandecentrets bokningstelefon och lämnar namn och telefonnummer.
Vi ringer sedan upp Dig och bokar samtalstider.
Helandecentrets bokningstelefon, 08/588 840 40. Måndag-torsdag kl 9.00-11.00