Show translate page
Banner

Din trygghet


I mötet med Arkens helandecenter kan du känna dig trygg med att du möter utbildade och erfarna själavårdare som har tystnadsplikt.

Alla förebedjare har flerårig utbildning på Bibelskolan Jesus helar och upprättar där de också fått handledning av utbildad personal.

Varudeklaration viktig
I dag är mycket kristen själavård en blandning av psykologi och olika terapimetoder. Den kan också vara new age-influerad, utan att man själv är medveten om det. Det är viktigt att de som söker hjälp och de som ger hjälp definierar de metoder som man kommer att använda. Därför är det viktigt med en ordentlig ”varudeklaration” när människor kommer till oss.

På Arken är vi måna om att all själavård ska ha sin grund i bibelordet, vi praktiserar det vi kallar Biblisk själavård.

Vikten av utbildning
För att försäkra oss om att våra själavårdare praktiserar Biblisk själavård utbildas de, ett till tre år, på vår bibelskola.

Du som har en längtan att hjälpa människor genom själavård kan ansöka till träningslinjen på Arkens bibelskola. Du får bland annat lära dig biblisk själavård och även praktisera. Du kan sedan bygga på med universitetsstudier. Arkens universitet är en filial till Life Christian University

Avskildhet och tystnadsplikt
Själavården sker i helanderum. Det är en trygg och säker plats där människor kan få möta Gud. Förebedjarna som betjänar har tystnadsplikt.

Du som vill veta mer om själavård på Arken kan beställa vår broschyr om Arkens helandecenter. Ring då vår reception på tel 08-588 840 00.