Show translate page
Banner

Flödesbön


Flödesbön är en bön där förebedjaren målar upp Jesu egna ord till läkedom, tröst, förlåtelse, befrielse och upprättelse. Ofta sker betjäningen i grupp där många betjänas samtidigt.

Genom flödesbönen:
• Proklamerar man löftesord som Gud gett oss genom sin Son Jesus
• Förmedlar Guds ord till den hjälpsökande. Profetians gåva gör ordet personligt och levande.
• Beskriver bibelord, ledda av den Helige Ande

I flödesbönen kan Gud betjäna många samtidigt och ändå blir det personligt, varmt och djupt.
Man formulerar Guds tankar och vilja in i människors liv.

Det som händer under flödesbön är:
• Deltagarna öppnar sina hjärtan för Jesus
• Det blir lättare att ge det som är svårt till Jesus
• Ordet får liv och blir verksamt och personligt för den hjälpsökande
• Jesus kan beröra personligt, han får tid att uppenbara sig
• Fruktan drivs undan
• Synd kan bekännas utan fördömelse
• Det blir lättare att ta emot det goda som Jesus redan gett oss som arv

Betjäning genom flödesbön sker framför allt på Helandedagarna.