Show translate page
Banner

7-stegsmodellen


Sjustegsmodellen är en kombination av mötet med bibelordet och Anden, och hjälp till en fördjupad kärleksrelation med Jesus. Man skulle kunna säga att det är Helandeprocessen under ett år på upprättelselinjen. Steg för steg förs man in i Guds närvaro, i en trygg miljö.

Kortfattat innehåller den:
1. Den andliga kärleksrelationen, pånyttfödelsen, undervisning i bibelordet och inre bönen.
2. Mötet med Guds kärlek och Fadershjärta. Undervisning och flödesbön (en fördjupad form av förbön).
3. Grunderna i biblisk själavård, undervisning som ger en trygg och fast grund.
4. Beröring och helande, det förflutna, minnen, smärtor och sjukdomar (förbön), beröring av Anden när det gäller personligheten, kallelsen och gåvorna (förbön).
5. Tematisk undervisning inom olika områden.
6. Bearbetning. Hjälp till mognad och ansvarstagande: samtal.
7. Rådgivning. Hjälp att omsätta och tillämpa Gudsordet på livets alla områden: samtal.