Show translate page
Banner

Konfident


I kontakten med oss i Arkens Helandetjänst är den som söker själavård, råd, förbönshjälp - en Konfident.

Ordet syftar på att vara "någon som ger förtroende".

Vi ser det som en verklig förmån att människor vill anförtro sina behov till våra själavårdare och förebedjare. De är utsända att be - med och för den hjälpsökande; konfidenten - och att förmedla hjälp och lösningar från Jesu hjärta.

Allt det som nämns i bön och samtal behandlas konfidentiellt. Förebedjarna har tystnadsplikt.