Show translate page
BannerBibelskolan Jesus Helar och Upprattar


Undervisningen utgår från försoningens verklighet, Jesus och korset. Bibelskolan Jesus Helar och Upprättar grundades 1987 av skolans rektor Linda Bergling, som har arbetat i helandetjänst i 40 år.   


Jesus försoning, korset och Jesus blod är grunden för all undervisning i  bibelskolan. Du får en stark grund i Ordet.  Och syftet är inte att enbart ge teoretisk kunskap utan ett förvandlat liv. Teoriundervisningen kombineras med praktik under bibelskolans böneveckor, helandecenter, helandedagar, konferenser, teamresor. 

Bibelskolan är för dig: 

  • som utifrån en biblisk grund vill betjäna människor och föra ut evangeliet både med förkunnelse och helandetjänst. Då har vi träningslinjen årskurs 1-3.
  • Bibelskolan är också för dig som längtar efter ett år av eget helande och upprättelse. Då har vi upprättelselinjen.

Det finns dessutom tillval som kan väljas utöver linjevalet; tillvalen är lovsång och Identity (för ungdomar mellan 18-25). För dig som går upprättelselinjen finns dessutom ett plusprogram att välja till, med extra stöd. 

Ett stort lärarteam undervisar i bibelskolan samt ett handledarteam som finns med vid de olika praktiktillfällena. Huvudlärare är pastorerna Linda och Gunnar Bergling.

Bibelskolan ger dig:

  • En stark grund i Ordet
  • Personlig kärleksrelation med Jesus
  • Trygg gemenskap med den helige Ande   

 

Bibelskolefolder att ladda ner


 

 
Ansök till Bibelskolan Jesus Helar och Upprättar