Show translate page
Banner
Universitetets sidbanner

Arkens universitetet startades våren 2005, och är en filial till Life Christian University i Tampa, Florida.

Life Christian University (LCU)

grundades av Dr Douglas Wingate i 1995, och har sedan dess utexaminerat tusentals studenter. LCU består förutom av en Main Campus i Tampa, USA, av över 70 filialer över hela världen. I dagsläget har man filialer i 10 olika länder.

LCU är accrediterat genom Accrediting Commision International, som är världens störste icke-offentliga accrediteringssällskap.

Man vill genom detta kunna erbjuda en utbildning som är format specifikt med syfte att utrusta människor till tjänst i Guds församling. Kombinationen av fördjupad teologisk kunskap och andlig insikt kommer att ge dig verktyg till att bli en ovärderlig tillgång i Guds rike.

Utbildningen är en fortsättning på Arkens bibelskola "Jesus helar och upprättar". Bibelskolan är känd för att förena teori och praktik.Universitetsutbildningen är en fördjupning som har samma unika kombination av teori och praktik. Du får en teoretisk bibelkunskap som du lär dig att tillämpa i praktiken.

Utbildningarna är utmärkta för dig som vill tjäna och arbeta inom kristet ledarskap. Vårt mål är att utrusta dig till att kunna tjäna Herren bättre.

 

Läs mer om Life Christian University, http://www.lcus.edu/