Show translate page
Banner

Handpåläggning


I vår förbönstjänst i Arken tillämpar vi handpåläggning utifrån Guds ord och Jesu eget exempel. Genom detta förmedlas helande, kraft, befrielse och välsignelse från Gud. Jesus sa att vi, i hans namn, skall lägga händerna på de sjuka.

"Vid solnedgången kom alla till honom med dem som led av olika sjukdomar, och han lade händerna på var och en av dem och botade dem." Luk 4:40

"...I mitt namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor. De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska."  Mark 16:17-18