Show translate page
Banner

Inre bönen


Inre bönen är en träning av kropp, själ och ande , grundad på Guds Ord. Det är en hjälp för oss att bli stilla i begrundan av Ordet och på så vis fördjupa kärleksrelationen med Gud.

Inre bönen gör att vi kan bli stilla och fästa vår blick på Jesus i bibelordet och få erfarenhet av den helige Andes närhet.

Inre bönens tre delar är:
• Kroppens övning
• Själens övning
• Andens övning

Övning 1-Kroppen:
Kroppen tillhör Herren och skall leva i gemenskap med Honom

Övning 2- Själen:
Själen fylls av Guds Ord och Guds Ande. Jag vänder min själ till Gud för att tanke, vilja och känsla skall beröras av Honom själv.

Övning 3- Anden:
Träning för stillhet, vila och frid i anden. Övning för att medvetandegöra Jesu närvaro i anden. Målet är att vara helt stilla inför Gud.

Frukt av inre bönen:
Inre frid
Fruktan för döden försvinner
Trygghet
Ett fördjupat andligt liv med Gud
Mindre stress