Show translate page
Banner

Manifestationer

Hur kommer det sig att människor gråter, skrattar och ser berörda ut på era möten?

Det är ingenting konstigt. I varje situation berörs människor av det som händer. Det kan vara en fest, en vigsel, ett idrottsevenemang, ja allt som händer i livet påverkar oss positivt eller negativt.

I våra möten ger vi utrymme för Guds Ande att beröra människor. Genom bön, lovsång och det predikade ordet.

Människor reagerar olika då Guds Ande berör dem. De kan skratta, gråta och till och med dansa och lovprisa.

Vi är trygga med den Helige Ande för vi vet genom bibeln att det han gör är gott.

Hur vet man att det är Gud?

Man kan se det på slutresultatet. Bibeln talar i Galatierbrevet kapitel 5 om Andens frukter: Glädje, kärlek frid tålamod, vänlighet, godhet trohet, mildhet och självbehärskning.

När den Helige Ande verkar kan man bedöma vad som sker efter frukten.

  1. När Anden, Guds Ande verkar så förhärligar han alltid Jesus och pekar på Jesus.
  2. Vi kan känna igen Anden genom att läsa om andens gåvor i 1 kor 12.13 och 14.
  3. När Anden verkar sker helanden, mirakel, tron på ordet stärks, visdom och kunskap från himlen kommer oss till del, vi kan skilja på det onda och det goda, profetiska ord från Gud får utrymme, uttydning av tungotal och även tungotal.

Vad är tungotal?

Tungotal är ett språk som Gud ger oss, ett s.k. himmelskt språk. Detta språk gör att vi kan kommunicera med Gud bortom våra egna språkbegräsningar. Guds egen Ande hjälper oss att använda det språket. Det kan även vara tungotalssång.

Tungomål kan användas enskilt eller i det offentliga mötet när den enskilde talar med Gud. Den är ofta mycket vacker och berör människor djupt.

Tydning av tungomål kan också ske så att vi vet vad vi ber eller så vill Gud kommunicera med oss. Tydning av tungomål och prövning av profetiska ord sker främst genom ledarskap som är i ansvarsställning i Arken.

Ibland ligger människor på golvet i bön, vad är det?

Vi ett tillfälle frågade en kvällstidning oss det. Vi beskrev det som ”Himmelsk narkos”. Ibland vill Gud beröra människor djupare. Kanske hela minnen, sår och skador i själen. Han verkar i dem så de kommer till en total avslappning. Detta tillstånd är inte sömn men personen kommer mycket nära Gud och berättar ofta om djupa helanden.