Show translate page
Banner

Gud helar idag och läkarna kan konstatera det


I egenskap av medlem i Församlingen Arken och psykiater, vill jag också för min del bekräfta församlingens syn på helande idag. Vi ser ofta mirakulösa helanden i församlingen, eftersom vi ber till helande i Jesu namn som Bibeln uppmanar oss. Själv har jag också sett många helanden, både i församlingen, på mina arbetsplatser och i bekantskapskretsen. Guds helande är lika verkligt idag som tidigare, Gud har inte förändrats.

Församlingen Arken är tydlig och klar i sin undervisning gällande sjukvård och medicinering. Man påpekar att ingen ska minska eller avsluta sin medicinering på eget bevåg, utan alltid samråda med sin läkare. Man uppmanar också folk att gå till läkare efter sitt gudomliga helande för att få det dokumenterat. Vi brukar även uppmana folk att välsigna sina mediciner, på samma sätt som man välsignar maten, för att medicinerna ska ha en gynnsam verkan och så få biverkningar som möjligt. Man tar absolut inga medicinska risker i helandetjänsten, utan tvärtom utvecklar man kristna vårdalternativ och gör studier på dessa vårdformers effekt.

Själv tror jag att de flesta av oss läkare har upplevt situationer där en patient förbättrats mot alla odds och utan att det går att ge en medicinsk förklaring på tillfrisknandet. I dessa fall är det upp till läkarens egen övertygelse huruvida han/hon ger Gud äran eller inte, men som kristen ser jag det självklart som bönesvar och gudomligt helande. Inom min egen bransch psykiatrin är helandet oftast en process där patienten får tid och möjlighet att anpassa sig till alla förändringar som tillfrisknandet innebär. Jag har sett många fall där kroniskt svårt psykiskt sjuka har tillfrisknat eller fått en mycket bättre funktionsförmåga trots att det psykiatriskt sett borde vara omöjligt. Guds helandekraft verkar idag inom alla områden.

Mikaela Blomqvist-Lyytikäinen