Show translate page
Banner

Arkens syn på ekonomi

Lite om Arkens ekonomi

Församlingen Arken Bibelcenter är en fristående, lokal, kristen, karismatisk församling. En ”trosförsamling” i ordets ursprungliga betydelse. Detta betyder att vi tror och ber till Herren Gud om det som vi behöver när det gäller ekonomi, inventarier och annan utrustning. Det gäller också personal och medlemmar, kontakter och resultat av det arbete som vi lägger ner inom olika områden. 

Att delta i gudstjänster, konferenser och seminarium är gratis. Vi tar inte heller betalat för förbön, vilket det har gått rykten om. Inkomster till församlingens verksamhet kommer huvudsakligen in genom frivilligt tiondegivande. Alla församlingsmedlemmar uppmuntras att ge tionde. Inkomster kommer också genom kollekter samt gåvor till olika projekt tex. renovering/bygge i lokalerna samt inköp av inventarier och utrusning. 

Varje månad ber vi för att vi ska få in de medel som täcker våra utgifter inte minst när det gäller personalens löner. Närhelst ett behov uppstår samlas vi till bön där vi ber om att Herren ska förse oss med det vi behöver. Under alla år har detta varit vårt tillvägagångssätt när det gäller att möta våra dagliga och månatliga behov. 

Medlemmar och mötesbesökare deltar frivilligt och efter egen förmåga med de gåvor som var och en kan ge. Inget tvång eller kontroll föreligger så vi vet inte i förväg vad som kommer in förutom genom att vi tror att Gud hör våra böner. Vi prisar och tackar Gud för Hans trofasthet genom alla år. Församlingen grundades 1986 i Kungsängen och har sedan dess levt under samma principer.


Tionde och givande

Vi tror på Guds ord - att det är saligare at ge än att få och den som sår får också skörda.

Bibeln varna för kärlek till pengar och beskriver det som roten till allt ont. Vi tror att när man ger sitt tionde proklamerar man och bekänner Gud som sin källa till allt gott som kommer oss till del.

I Arken inspirerar vi människor att ge 10 % av sina inkomster, tionde, som en biblisk princip. Det förekommer inget tvång. Vi har inga påminnelser och vi vet inte vem som ger tionde eftersom man inte behöver skriva sitt namn.

Tiondegivande och gåvor är det som gör att man kan driva ett kristet arbete som är större än den privata sfären. I Arken har vi många anställda, lokaler, utrustnings och till det ett expanderande arbete som berör mänskor ut över många länder i världen.

 

Ansvarstagande

Vi göra allt i vår förmåga att förvalta pengar som ges till Arken på bästa sätt så de kommer till de grenar som handlar om själva verksamheten. Vi vill ha en ansvarsfull syn på ekonomi så att vi använder våra resurser på bästa sätt. Mycket av de inventarier vi har på Arken är gåvor och vår personal har relativt låga löner.


Arvode till talare

När Församlingen Arken Bibelcenter besöker andra församlingar eller organisationer med talare eller andra medarbetare på platser i Sverige, Norden och utöver världen skriver vi ofta ett avtal mellan den vi besöker och Arken.

På samma sätt är det fast motsatt förhållande när talare från olika organisationer besöker Arken och talar i våra konferenser. Då ingås ett avtal mellan berörda organisationer. Det är individuellt för varje organisation och tillfälle. Det kan bestå av arvode, traktamente, resa och boende eller att talaren enligt överenskommelse tar upp en kollekt till sin organisation.     

 

Vad tar Arken betalt för?

Våra möten och gudstjänster är kostandsfria. All förbön är gratis. Se ”Tar Arken betalt för förbön”?

Vi anordnar vissa kurser och seminarier med deltagaravgift. Tex Bibelskolan Jesus helar och upprättar som är en halvtidsbibelskola med lärarledda lektioner måndag till fredag. Vi har även ett Upprättelseprogram med många personella resurser med möjlighet till olika tillval. Utöver detta anordnar vi korttidsstudier i form av sommar- respektive vinterbibelskola med avgift.  Vi har även helandedagar en eller två och en halv dag som innehåller undervisning, enskilda förbönssamtal, flödesbön, gemensamma aktiviteter samt mat. För detta tar vi en deltagaravgift. Ibland har vi särskilda seminarier som anordnas i samarbete med andra organisationer så som kvinnokonferenser i samarbete med Kvinnor i nätverk där en deltagaravgift tas ut. På vårt helandecenter kan man boka tid för enskild förbön, bearbetning eller rådgivning i olika steg. För detta tar vi ut en administrativ avgift. Läs mer på tar ”Arken betalt för förbön?”