Show translate page
Banner

Kommer pengarna fram?

Vi vet att det är viktigt för dig att känna dig trygg angående hur vi hanterar de pengar du sänder in till oss. Här nedan får du svar på några av de vanligaste frågorna när det gäller Arkens mission.

Hur mycket av era insamlade medel går till administration?
På våra regelbundna intäkter för fadderbarnssponsring tar vi 15 %. När det gäller Kolkata-projektet tar vi inga administrativa kostnader utan allt som rör detta projekt kommer att belasta detta konto. Vår samarbetspartner tar 5 % i administration på de medel vi sänder ut.

Vad används administrationsavgiften till?
Den används till löner för anställda på Arkens missionsavdelning (1,25 tjänst) och till viss del portokostnader för utskick av nyhetsbrev och information till faddrar/sponsorer.

Har Arken 90-konto?
Vi har undersökt saken vid flera tillfällen. På grund av att vi inte enbart är en missionsorganisation utan missionen är en del av församlingens arbete, skulle 90-kontot omfatta alla församlingens verksamhetsgrenar. Det är i dagens läge inte genomförbart. 

Med stor glädje kan vi i stället hänvisa till insamlingsorganisationen "Lyft ett barn ut ur mörkret" som bildades 2010 och som har 90-konto. Genom denna organisation kan man ge till olika projekt som berör människor som är behov av stöd och hjälp på olika sätt. För att få mer information om organisationen kan du maila till info@lbum.se !

Hur väljer ni era samarbetspartners?
Vi väljer samarbetspartners som har en liknande vision och kallelse som vi och där vi kan ha ett ömsesidigt utbyte av kunskap och erfarenheter och berika varandra. Vi bygger långvariga och stabila relationer där vi lär känna ledarna personligen. Den första kontakten kan ha uppstått till exempel genom att pastor Linda Bergling varit inbjuden som talare till konferenser i olika delar av världen och mött talare och ledare från andra länder.

Har ni kvalitetssäkring i ert arbete?
Vi tecknar samarbetsavtal med våra partners. Detta arbete är under utveckling. Avtalen innehåller ett ramavtal där vi presenterar vårt så kallade ”Child support program”, en presentation av Församlingen Arken, ett ekonomiskt ramavtal samt ett individuellt avtal som tecknas specifikt med varje enskild partner beroende på den aktuella insatsen.

Vi gör en planering och en uppföljning av varje projekt årligen. Vi gör en organisationsanalys av våra partnerorganisationer, bl a för att ha underlag när vi söker bidrag från Svenska Missionsrådet och SIDA. Vi besöker våra projekt regelbundet.

Hur får man aktuell information om det projekt man sponsrar?
Om man är fadder eller missionspartner får man ”Missionsnytt” 4 gånger per år med aktuella rapporter och reportage. Vi får rapporter och hälsningar från våra olika projekt, men tidsintervallen kan variera. På vår hemsida finns det aktuell information att läsa och även videofilmer och bildspel.