Show translate page
Banner

Vad är flödesbön?

Flödesbön skulle kunna beskrivas på ett enkelt sätt: Förbön som pågår under en lite längre tid ledd av en förbönsledare i en grupp av människor.

Ordet flöde:

Joh. 4:14: Det vatten jag ger honom skall i honom bli en källa som flödar fram och ger evigt liv.

Joh. 7: 38 Den som tror på mig skall strömmar av levande vatten flyta fram som skriften säger.

Ps 107:20 Han sände sitt Ord och botade dem och räddade dem från undergång.

Ps 147:18 Han sänder sitt ord och det frusna smälter, han låter sin vind blåsa och vatten strömmar.

Hes 47:9-12. Överallt där den dubbla strömmen kommer upplivas alla levande varelser som rör sig i stim.

Flödesbönen ledas av en eller flera böneledare
Flödesbönen leds av en eller flera böneledare som ber ut bibelord inom olika områden.

De samarbetar med den helige Ande och Andens nådegåvor för att de personer som berörs av bönen skall betjänas på ett kärleksfullt och personligt sätt.

Flödesbön bes oftast inom olika områden som Guds kärlek, förlåtelse, befrielse, helande och upprättelse, men kan också beröra flera områden samtidigt.

Under bönen talar Gud till människor i deras hjärtan och de hör hans röst och kan gensvara till olika delar som talar till dem. Om vi t.ex. ber ut bibelord om förlåtelse och berör områden som den helige Ande visar så är det självklart inte alla som känner att Gud talar till dem. Bönen förutsätter att det finns en mottagare av den nåd som erbjuds genom bönen.

Ett sätt att betjäna
Om man inte har tid och möjlighet att ge varje person personlig förbön så är den här typen av bön mycket bra. Den ger människor tid att höra Guds Ord och Guds löften, beröras av hans kärlek och tid att ta emot från honom det som de behöver.

Betjäning genom flödesbön sker framför allt på Helandedagarna.

Flödesbönen måste grundas på Guds Ord och löften:
Flödesbönen innebär att man ber ”uppmålande”, beskrivande under en lite längre stund. Det innebär att man ber utifrån olika bibelord på ett personligt sätt, man liksom målar en tavla med Guds Ord och löften.

1. Genom mötet med Gud i den uppmålande bönen hinner den hjälpsökande känna Guds kärlek, höra hans röst och ta ställning till det som förmedlas genom Orden.

2. Den uppmålande bönen hjälper den hjälpsökande att se Jesus genom försoningsgärningen. Tid ges att förstå korsets verklighet, att Jesus burit sjukdom, bundenhet och smärta.

3. Personen får tid att säga amen till det som beds ut och aktivt själv ta emot från Gud.

4. Den uppmålande bönen leds av Anden och förebedjaren kommer att formulera de hjälpsökandes behov, skuld, minnen sorg ensamhet o.s.v. Samtidigt ger orden hopp, uttrycker Guds kärlek, hans goda vilja och alla löften.

 

VAD ÄR PROFETISK BÖN?

I flödesbönen manifesterar sig ofta den profetiska gåvan som tröst, uppmuntran och uppbyggelse. (1 Kor 14)

Den profetiska bönen formulerar människans tankar inför Gud och Guds tankar och ord till henne. Det profetiska banar väg för Guds vilja och lyfter fram framtiden på ett positivt sätt.

Profetian prövas alltid utifrån bibelordet och att den bär Jesu vittnesbörd. 1Tess 5:21

 

Hur kom flödesbönen till?
Vi upplevde i Arken att människor behövde mera tid inför Gud när det gällde betjäning inom olika behovsområden. En mera stillsam form av bön som kunde varvas med musik och tystnad. Där människor bara fick vila och sitta inför hans ansikte, och där förebedjare hjälpte människor att komma inför Gud. En tid av bön då deltagare fick slappna av och bara ta emot. I Arken har vi varje månad helandedagar med c:a 30 gäster.  Deltagare får enskilt bön i bönerum samt flödesbön i grupp. Under flödesbönen ligger deltagarna skönt i vilstolar.

Flödesbön används också i bibelskolan där elever får betjäning inom olika områden.