Show translate page
Banner

Vi vill vara en allsidig skola på kristen grund som har sin styrka i omsorgen om det enskilda barnet. Skolans miljö samt att vi har små elevgrupper bidrar till möjligheterna att nå de mål som är uppsatta för skolan.


Vi är godkända av Skolverket, och följer Läroplan för det obligatoriska skolväsendet LpO11, den läroplan som alla skolor i Sverige följer.


Vi vänder oss till alla dem som vill ha en skola för sina barn där kristna värderingar är grundläggande.


En personlig tro hos sökande är inget krav. Vi är en öppen skola som välkomnar barn av alla nationaliteter, barn med olika handikapp eller andra behov.