Show translate page
Banner

Verksamhet


På fritidshemmet Kungsgården består en vanlig eftermiddag av pyssel, spel av olika slag, mellanmål, fri lek, utelek och andra uteaktiviteter.Vi har en del planerade aktiviteter, men vi brukar låta dem vara frivilliga. Vi tycker att det alltid skall finnas utrymme för barnens egna kreativitet och uppfinningsrikedom! Det är också viktigt att ge utrymme både för vilda, fysiska lekar och lugna stillsamma aktiviteter eller att inte göra något särskilt. Vi tillbringar mycket tid utomhus!