Show translate page
Banner
Skolans inriktning 
Att utifrån en kristen värdegrund, tillsammans med hem och familj: 

• ge varje elev god kunskap genom undervisning av hög pedagogisk kvalitet i en skolmiljö präglad av harmoni och ordning
• fostra och vägleda
• uppmuntra och utveckla varje elevs gåvor och positiva egenskaper

Chapel
Varje måndag börjar vi veckan med lovsång, bön och bibelundervisning. Denna samling är gemensam för alla årskurser och bidrar till ökad sammanhållning mellan eleverna. 


Veckans bibelord 
Eleverna får bibelord att lära sig utantill i samband med veckosamlingen. 

Kristendomskunskap 
Från klass 1-6 har man en lektion kristendom utöver ordinarie religionsundervisning.