Show translate page
Banner

Ämnen


Vi följer Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo11, och har alla ämnen som är vanligt i skolan. 

Vi har det mesta av undervisningen i åldersblandade grupper (så kallad C-form). 

Varje barn har en egen Individuell UtvecklingsPlan (IUP) eftersom vi vill att alla ska få utveckla de styrkor och svagheter de har. 

Vi arbetar mycket individanpassat med egen planering och målbok för att hjälpa eleven att ansvara för sin egen inlärning. 


När det gäller engelska, börjar vi redan i åk 1, för att ta vara på all den engelska som eleverna redan kan genom bland annat TV. 

Skolans profil märks genom att eleverna från klass 1-6 läser en lektion kristendom utöver ordinarie religionsundervisning. 

I musik har vi vanlig klassundervisning.