Show translate page
Banner

Kungsgårdens lokaler


Idag inryms Förskolan Växthuset och fritidshemmet Kungsgården samt Kungsskolan i en och samma byggnad. Genom att allt är ”under samma tak” finns möjlighet till naturliga övergångar från förskola till förskoleklass och vidare till skolan. Att Fritids är nära är också ur flera aspekter positivt för både föräldrar och barn. Omgivningarna ger rika möjligheter till fritidsaktiviteter.

Våra lokaler ligger i direkt anslutning till Kungsskolan. Fritids har en egen avdelning i skolbyggnaden, med många rum för olika aktiviteter.