Show translate page
Banner

Flexveckor


 
Vi har under flera år haft något vi kallar för Flexveckor en gång per termin. Då bryter vi det vanliga schemat och hela skolan samlas under ett gemensamt tema. Dessa teman kan vara av olika karaktär och involvera olika skolämnen. Några exempel på teman vi har haft: Barns rättigheter, Historia i närområdet, En hållbar utveckling.

Under flexveckorna jobbar vi ofta i tvärgrupper med äldre och yngre elever tillsammans, vilket ger tillfälle till att lära känna varandra. De äldre eleverna får då också ett tillfälle att träna sig i att vara ledare för en grupp.