Show translate page
Banner
Mål - övergripande
Varje elev som lämnar skolan efter år 6 ska ha getts goda möjligheter att:
• utvecklas till en harmonisk människa med gott självförtroende
• uppnå för individen höga mål avseende kunskap och färdigheter
• vara väl förberedd och målinriktad för vidare studier, för kommande arbetsliv och ansvarstagande i samhället
 
Mål - specificerat
• att undervisningen ska vara individuell och sådan att varje elev bemöts på sin nivå för att tryggt kunna gå vidare och följa kursplanen i respektive ämne efter sina egna förutsättningar och behov

• att med den kristna etiken och tron som grund fostra eleverna till respekt för och omsorg om andra människor - till ansvarsfulla, kärleksfulla och demokratiska medborgare

• att med det kristna budskapet som grund ge eleverna insikt om varje människas lika värde oberoende av hudfärg, kultur, språk eller religion

• att ta tillvara den samlade kunskap som finns hos föräldrar och elever från olika länder och kulturer

• att eleverna genom ett öppet och kärleksfullt klimat i skolan skall våga och gärna vilja att, både i tal och skrift, ge uttryck för sina egna tankar, känslor, åsikter, sina frågor och sin övertygelse

• att upprätthålla ett nära och aktivt samarbete mellan hem och skola