Show translate page
Banner

Gud kom åt mina tankar

28 maj, 2013

Anonym
Jag kom med ett behov av konvalescent efter en ryggoperation som blev komplicerad där jag blivit deppig och modlös efter 9 månader med smärta. Jag behövde ta emot helande, ny kraft och nytt mod.
Under helandedagarna fick jag ligga och blötläggas i Guds kärlek. Jag fick sen en bild i mitt inre där Jesus stod med utsträckte händer och frågade om jag ville ta emot helande, och jag sa JA i tro.
I bönerummet fick jag tala om sådant som varit svårt och frustrerande, jag fick lagt av mig bördor och tydligare se Guds plan.
Jag har fått ljus över hur mitt böneliv svalnat och hur jag haft negativa tankar och tal, Gud kom med sin kärlek och jag fick omvända mig från det.
För tredje gången fick jag bekräftat från olika människor min livskallelse Jes. 61. Det betydde mycket att det var mitt i prick.
Efter helandedagarna kan jag märke att jag fått nytt mod, ett nytt perspektiv i hur jag ser på saker. Gud har fått gjort mycket i mitt tankteliv och justerat hur jag har tänkt fel, och jag har fått nycklar hur jag skall tänkta.
Jag har blivit helad i ryggen och kan nu sitta på knäna och luta mig framåt, det var omöjligt innan jag kom till helandedagarn.

 Maja
Mitt behov när jag kom var helande till mitt inre speciellt i området relationer. Jag var i ett behov av ett möte med Guds kärlek!!
Ända från början av helandedagarna fick jag bila och bara ta emot. Profetiska tilltal från Herren kom om den kärlek han hade till mig redan när jag blev till. Hur han gladdes när jag föddes, det berörde mitt hjärta så mycket och jag hade en bön och längtan att bara få springa rakt in i armarna på Herren och att Han skulle lyfte upp mig och svänga runt med mig. Sen kom en förebedjare och bad ut att Han villa möta mig på just det sättet och att han vill dansa runt med mig!
Guds omsorg är så stor! Han har låtit mig se mer av hans kärlek och den tränger allt djupare in i mitt hjärta. Vi fick också fylla på med mer tungotal och sång i anden.
Nu har jag mer hopp och större tillit till att Guds kärlek räcker till även för mig! Jag har blivit rustad att gå emot fiendens angrepp och börja flöda mer i de nådegåvor Herren lagt ner i mig.

Peter:
När jag kom till Arken hade jag haft en jobbig tid bakom mig, och var inte i någon särskild bra andlig kondition.
Under flödesbönen kom Jesus med kärlek och frid – frihet från stress. Jag fick ett djupt möte med Jesus under personlige förbönen, där jag bland annat upplevde hur en ”mörk kappa” blev tagit bort från mig.
Under sista passet med flödesbön upplivade Gud mitt tungotal och påminde mig att ta tid i bön i tungor och börja läsa ordet igen.
Jag har fått en ny förståelse för vikten av Gudsordet och tungotalet för att bevara friheten och glädjen.   

Frank
Jag var i behov av inre läkedom efter utbrändhet. Jag hade också smärta i axlar, nacke och höft.
I löpet av helandedagarna försvann oro och jag fick ta emot frid och fred.
Jag fick gråta ut, något som jag inte fått gjort på många år, samtidigt som jag fick ta emot glädje.
Tungotalet blev uppfräschat. Jag tyckte det var härligt att få den profetiska bönen, och mycket Gud talat till mig om innan kom nu igen.
Jag kan märka en stor skillnad från innan jag kom. Jag kommer att komma tillbaka!