Show translate page
Banner

Jesusmanifestationen

20 maj, 2013

Vi hade en härlig dag som började med en förbönsgudstjänst i S:a Clara kyrka i Stockholm. Där upphöjde vi Jesus och bad för dagens olika torg, samlingar och
bönetågets sju samhällspelare: Familjen, Kyrkan, Media, Politik, Utbildning,
Kultur och Näringsliv. Det var ett härligt bönebrus.

 

Vi inspirerade förebedjare som fick på sig gula västar och skulle bedja i Kungsträgården. 

Sen gick vi till Citykyrkan för att lyssna på seminariet med - Linda Bergling

"JESUS I VÅRD OCH OMSORG IDAG" - mötet med österländsk andlighet.
Där var olika föreläsare: Linda Bergling, Gertrud Storsjö, Tomas Seidal, Margrèth Jansson,
Lisa Birgersson, Maria Christensen, Mikaela Blomquist-Lyytikäinen
Följande områden blev belysta:
- Den kristna människosynen
- De kristna alternativen
- Möte med de österländska andliga alternativen i sjukvården
- Bättre information och större valfrihet till patienter
Det var spännande att få vara med från början i detta som är ett profetisk skeende i den tiden vi lever i.


Så var det dags för bönevandring genom staden.
Från klockan 13-17 hade vi ett förbönstält där människor fick komma och få förbön. Gensvaret var stort och människor fick möta Gud både till kropp och själ. Vi har bland annat fått ett vittnesbörd om en kvinna som hade haft en stark smärta i en höft i 2 veckor. Under 4 dagar hade hon varit sängliggande. Nu var smärtan borta efter förbön. Alla ära till Jesus!!