Show translate page
Banner

Helande från förkastelse och känslan att vara oönskad!!

29 apr, 2013

Temahelandedagen 27 april 2013 fick de deltagare som kom möte Gud, och hitta sin identitet och trygghet i Gud.

 De som kom var längtande efter Gud, och ett möte med honom och då blir det lätt att betjäna.

Jag som är ansvarig för temahelandedagarna var tyvärr förhindrad av sjukdom från att hålla i dagen, men det är jo inga problem när man kan delegera till trogna, härliga smorda vänner och medarbetare som vet om att det är Gud som gör verket. De tog utmaningen på strak arm och frukten av det Gud gjorde genom dem (Gunnhild Herstad och Anneli Pierrou) kan du läsa här:

Vittnesbörd 1
Jag såg mörkt på livet och framtiden och allt när jag kom. Genom flödesbönen fick jag ett möte med Gud genom de ord som bads ut, och jag kände, och fick erfara hur mitt djup fick möta Guds djup på ett underbart sätt!
Under förbönssamtalet lät Gud mig se att HAN har sett mig och lyft av mina bördor. Han har gett mig en framtid och ett hopp.
Skillnaden nu efter dagens slut är att stormen har blivit stillad. Han kom och visade sanningen genom uppenbaringer, och jag fick se att mitt liv har mening!!

Vittnesbörd 2
Jag hade en känsla av utanförskap, ensamhet och svårt att känna tillit när jag kom till denna dagen.
Under flödesbönen och undervisningen fick jag flera beröringar, och det som verkligen talade till mig var när det var undervisning om att vi var friköpta. Vi får en vit sten som talar om att jag är frikänd.
Under förbönssamtalet blev mycket brutit bland annat fruktan för aktoriteter, och felaktigt ansvar för andra.
NU upplever jag ett nytt hopp, en trygghet och att jag är godkänd utan felaktiva krav och band. Jag får bara vara älskad.

Vittnesbörd 3
Oro, betryck, förkastels och fruktan är saker som har plågat mig.
Under förmiddagen fick jag ord att hålla fast vid som jag kände var till mig. Jag kände hur frid blev förmedlad till mig när förebedjarna la sina händer på mig.
Under förbönssamtalet blev min ångest bruten, och betryck lyft av och Jesus kom med sin frid.
Orden jag fick gav mig stor glädje och bekräftelse på vem Gud vill att jag skal vara. Nu känner jag frid och glädje.

TACK Jesus!!