Show translate page
Banner

Gud kom!

18 feb, 2013
Vittnesbörd från temahelandedagen 09 februari 2013 

Vi har haft en fantastisk dag där Guds närvaro var påtaglig hela dagen. Han gjorde sitt verk, och vi som höll i dagen fick titta på när Gud mötte deltagarna. Som ledare för dagen måste jag säga att jag aldrig någonsinn har upplevd Guds närvaro så stärkt. 

Vittnesbörd från temahelandedagen 09 februari 2013
Vi har haft en fantastisk dag där Guds närvaro var påtaglig hela dagen. Han gjorde sitt verk, och vi som höll i dagen fick titta på när Gud mötte deltagarna.

Som ledare för dagen måste jag säga att jag aldrig någonsin har upplevd Guds närvaro så stärkt.

Vad var ditt behov?
Befrielse från felaktiga krav, fördömelse. Behöver också få en upprättad Gudsbild och självbild.

Vad gjorde Gud och hur märker du en förändring?
Han mötte mitt hjärta, och jag fick gråta ut. Minnen och synen jag hade av mig själv blev berörd av Guds tankar och Guds syn.
Jag fick nytt mod och hopp och känner ett lugn. Nu är jag tacksam för framtiden.

 Louice
___________________
Vad var ditt behov?
Jag hade stora problem med stress, utmattning och sorg. För 7 månader sen gick jag i ”väggen” och fick panikångest. Min lillasyster dog för 3 månader sedan, 28 år gammal.

Vad gjorde Gud och hur märker du en förändring?
Jesus rörde vid mig på många områden och lyfte av mig enorm smärta och tunga bördor som jag bar på.
Jag har fått uppleva Guds underbara vidrörande och närvaro. Det känns mycket lugnare nu än på länge. Jag vet att det har hänt mycket mer än vad jag kan se och uppleva just nu.

Tack Jesus!!
 Anonym
­­­­__________________
Vad var ditt behov?
Behov att bli fri från allt det negativa tunga som tyngd mig, få frid i sinnet och bli fri från plågor som sömnsvårigheter, oro och ångest.

Vad gjorde Gud och hur märker du en förändring?
Jag fick befrielse i min själ, kropp och svaghet försvann.  ”Måsten och krav” lyfts av mig. Den Helige Ande gjorde ett djupt verk i förbönssamtalet och i flödesbönen där jag blev fylld med stor frid och glädje.
Nu känner jag stor lättnad och frid i hela min kropp och själv. Känner en ny frihet och glädje.

 Anonym
_________________________
Vad var ditt behov?
Jag var i behov av helande från stress och störd sömn. Hade också behov av helande från förkastelse.

Vad gjorde Gud och hur märker du en förändring?
Under flödesbönen kändes det som om Jesus beskrev precis vad jag kände. Det som jag inte kunde sätta ord på själv. Så var det också under förbönsamtalet.
Jag känner att Jesus har berörd och helat mig djupt i själen.