Show translate page
Banner

Helande helg i Göteborg 1-2 december

01 dec, 2012
Två möten har vi haft idag. Ett klockan 15.00 där jag predikade om själens helande ut ifrån mitt eget vittnesbörd.  Gud berörde människors hjärtan, och lyfte av sorg och ensamhet. Han befriade från utanförskap och övergivenhet och fyllde med sitt liv och hopp. 


Andra mötet var klockan 17.30 och då predikade jag om kroppens helande kopplat till skam känslor. Guds Ande var starkt närvarande till befrielse och helande. De flesta i lokalen blev berörda. 

Det var många som blev helade i sina ryggar, och på fyra personer växte benen ut. En utväxt på ryggen av en person försvann också.

Här är kort på tre av de fyra som pekar på benet som växte ut. Raimo, Yvonne och Dessie.

 

All ära till Jesus, som helar idag!

I går på söndagsmötet predikade jag om hur Jesus bryr sig om hela vår livssituation och att Han älskar oss. Gud var där med sin närvaro och lyfte av bördor och sorg, och fyllde med sitt liv och din frid.

Vi avrundade med att människor fick vittna om vad Gud gjort. Det var härligt att höra hur han befriat från skam, missmod och hur kroppar var fria från smärta!!