Show translate page
Banner

Helandehelg i Norge

27 okt, 2012
25 oktober 2012 åkte ett stort team från Sverige till Holmstrand, Norge för att ha helandedagar. fredagen hade vi bokat individuella förbönssamtal. En man vittnade efteråt hur Gud hade visat honom under bönen i bilder hur det som blev bett ut skedde med honom. Han märkte också en påtaglig förändring. Senare på eftermiddagen berättade han att han varit ute och vittnat. Det var också något som Gud hade uppmuntrat honom i: att han skulle gå och vara ett vittne.

Senare började helandedagarna och första kvällen var om Guds kärlek och frihet från fruktan.
Människorna som var 47 stycken, var förväntansfulla på vad Gud skulle göra. De fick kort dela vad de ville att Gud skall göra under dessa dagar. En man så han ville ha svar på frågor, och efter passet var slut berättade han hur han medan förebedjarna bad för honom var blivit förlöst i tungotalet. Han sa också att han redan efter första kvällen fått svar på många av sina frågor.

All ära till Gud!!
Nu medans jag skriver är det ytterligare flera som får individuella samtal.

/vid pennan (padden)
Mona Vedahl

Lördagen

Hade vi undervisning om själens helande och det blev djup beröring från Gud in i människors själar och de fick en ny syn på Guds kärlek.

Passet som var om kroppens helande var spännande och en del sa att de hade fått upp ögonen för att Jesus helar idag och han gjorde verkligt under där och då.

 

Söndagen

Var inriktningen på allt det goda Gud har för oss. Vi fick också se hur hans godhet verkade i kroppsligt helande då många ben fick växa ut och människor blev helade i ryggarna. Flera stycken blev andedöpta denna dag.  

Vittnesbörd från helandedagarna i Norge 26-28 oktober

En kvinna vittnade om hennes behov var att se mer av Jesus kärlek, och hur hon blev mött av kärleken både genom bön och profetia, och också att hennes ben växte ut.

En annan kvinna vittnade om hennes behov av att komma närmare Jesus och få ta emot läkedom. Hon sa att hon efter undervisning har förstått och kan godta att läkedom faktiskt ges av Jesus. Hon fick känna Jesu närvar och blev stärkt i tron på att Gud helar henne.

En tredje person utryckte sin önskan om frihet och helande. Hon berättar efter dagarna är slut hur hon fått Jesus mer konkret i sitt liv, och är så glad för hon fått tro på att Gud vill använda henne och inte förkastar henne. Att hon fick höra positiva saker som hon aldrig hört för, som gjorde att hon kände hon var kommit till en oas.

Det var några som blev andedöpta och började tala i nya tungor och en del blev helade i sina ryggar i och med att deras ben blev lika långa efter förbönen.

 

All ära till Gud!!