Show translate page
Banner

Varför behövs ett kristet alternativ?

Den psykiska ohälsan bland befolkningen i Sverige ökar. I dagens samhälle förespråkas många behandlingar med olika ideologiska rötter, bland annat i österländsk andlighet, av såväl hälso- och sjukvårdsföretag. Många människor söker sig därmed till andliga inspirationer för att få bukt med stress och värk, synliga och osynliga sjukdomar och krämpor. Vad flertalet av dessa människor däremot inte känner till är, att om man öppnar sig för andliga metoder -  yoga, mindfulness, chi med mera – så öppnar man sig också för de andliga krafter som finns bakom. 

Hälsolövet vill lyfta fram behovet av andlig varudeklaration av behandlingsmetoder. Vi arbetar med utvärdering av och kunskap om den kristna själavårdsmodellen, 7-stegsmodellen, och inspirerar genom kurser om bibliskt helande och psykiatri utifrån ett kristet perspektiv. Vi vill utveckla vårdalternativ för personer med psykisk ohälsa, som föredrar en behandling som stämmer med deras kristna tro, och som drivs med kristna förtecken. Det är ett pionjärarbete i dagens Sverige.

Våra verksamhetsområden i korthet:
INFORMATION, DEBATT, OPINIONSBILDNING
Andlig varudeklaration.

UTVÄRDERING, UNDERSÖKNING, UTVECKLING
Få fram evidens för bibliskt helande och kristen själavård enligt 7-stegsmodellen. Gör studier kring  bland annat “Inre bönen” . Samlar forskningsrapporter om kristen behandling som är gjord på annat håll i världen. 

UTBILDNING / KURSER & INSPIRATION 
Erbjuder kurser i ämnen som rör helande, psykisk hälsa/ohälsa utifrån ett kristet perspektiv. I samarbete med församlingen Arken anordnar vi seminarier för ledare, pastorer, diakoner, själavårdare, förebedjare, kristen vårdpersonal med flera om biblisk helandetjänst.

KRISTNA HÄLSO- OCH VÅRDALTERNATIV:
- Friskvård / Förebyggande hälsovård: (CD-skivor med  “Inre  bönen” och “Flödesbön”)
- Retreat / Hälsodagar: (Kroppslig och själslig återhämtning)
- Hälsotipset: Artiklar, bibelord, andliga och kroppsliga hälsotips som publiceras regelbundet på Hälsolövets hemsida och facebooksida


När vinster i välfärden debatteras och ifrågasätts finns idéburna företag som ett alternativ och en möjlighet. Företag med en tydlig värdegrund, där vinsten går tillbaka till verksamheten. Hälsolövet AB ser behov och vill åstadkomma förändringar. Därför är vi ett idéburet företag. Vi vill utveckla hälso- och vårdalternativ med tydlig kristen värdegrund. 

- Varje människa är unik, värdefull och älskad av Gud.

- Bibelordet är levande och verksamt in i människors aktuella livssituation. Det hjälper människor att se orsakssamband, bearbeta problem, ta personligt ansvar och ger vägledning i planering av framtiden.

- Jesus är vår förebild i tjänande och vår källa till läkedom, kraft och inspiration. 

- Den helige Ande är vår hjälpare och verkar på ett övernaturligt sätt in i vår vardag.

- Medicinsk vård och behandling som ges på ett professionellt sätt är till hjälp i en människas tillfrisknande. Medicinsk vård och andligt stöd kan komplettera varandra. 

Läs mer 


Bli en Arken Partner
Få Arkens nyhetsbrev gratis