Show translate page
Banner

Konfirmation


Konfirmationsundervisning riktar sig till  dig som går i åttan eller fyllt 14 år.

Här får du möjlighet att lära dig grunderna i den kristna tron. Vad står den kristna tron för egentligen? Finns det bevis för att Gud finns? Är Bibeln sann? Kan Gud hela idag? Ja, det finns många frågor att ställa sig. Tillsammans hittar vi svaren i Bibeln. Tonåren är en bra tid att lära känna Jesus. Det är skillnad på att känna Jesus och att känna till honom. 

Ungdomspastor Arken

Man skulle kunna kalla konfaundervisningen för "bibelskola light" till en 14-åring. Många ämnen är de samma som på Arkens bibelskola men förpackade på ett sätt som når dig som är 14 år. 

Bibelundervisning varvas med praktiska övningar och gruppsamtal kring kvällens ämne. Exempel på ämnen vi tar upp under konfaåret är: Vem är Jesus? Varför behövde Jesus egentligen dö? Bibeln - en spännande bok! Hur är det med andra religionder? Vad innebär frälsningen? Rättfärdighet, Tro, Helande, Självbild-Identitet osv. 

Förutom undervisning gör vi andra trevliga saker så som bakar, pysslar, skapar musik, dansar och sjunger. Detta gör vi tillsammans med Together, en härligt kreativ grupp barn, ungdomar och vuxna. Och så åker vi på läger såklart!Undervisnignen ger dig en god grund och bra kunskap, men det viktigaste är inte att kunna allt utan att känna Jesus själv.

Ansvarig för konfirmationen är ungdomspastor Ann-Sofi Rosqvist

Läger