Show translate page
Banner

Fredag på Club Identity

Fredgarna innehåller ungdomsmöten, shower, konserter och temakvällar. Vi umgås, fikar, spelar spel, pingis, biljard och lite till. Vanligtvis är det ungdomsmöte kl 19.30 och 21.00 öppnar caféet och aktiviteterna. Men ibland ser kvällarna helt annorlunda ut, tex när vi har något på lilla scenen kl 21.00 öppnar caféet direkt kl 19.30. Fredagarna är ett forum för ungdomar i åldern 13-25 år.

Ungdomsmöte

På ungdomsmötena får du som är ung en enkel och tydlig predikan som direkt kan omsättas i praktiken i ditt liv med Jesus. Vi har alltid mycket lovsång där vi hänger oss i tillbedjan av Jesus. Ett fantastiskt sätt att fokucera om från vardagens bekymmer till att ta emot av Guds övernaturliga kraft. Dessutom finns det alltid möjlighet att prata med någon av ledarna och få förbön för det som är aktuellt för dig.

Lilla scenen

Någon gång i månaden har vi program på lilla scenen. Det kan vara show, konsert, stand-up, tävlingar och en del bus. En skön kväll där vi alltid presenterar Jesus på ett enkelt och tydligt sätt för den som annars kanske inte går i kyrkan.

Temakvällar

På temakvällarna tar vi upp ämnen som Skapelse vs Evolution, Relationer, Ändens tid, Israel eller något annat spännande och aktuellt. Ibland har vi inbjudna gäster.