Show translate page
Banner
Samtalsforum för unga vuxna -  20+

20+

För dig som är ung vuxen i församlingen anordnar vi träffar som vi kallar 20+. Syftet är att hitta ett forum för dig som är ung, men ändå inte tonåring längre.

Som ung vuxen står man ofta inför många val och utmaningar. Viktiga beslut ska tas kring utbildning, jobb och relationer. Det är många vägskäl och i allt detta kan man undra man vad som blir bra för mig och vad som är Guds vilja.

Vi vill med 20+ skapa ett forum där du kan få konkret undervisning och handledning, så väl som samtala kring olika ämnen. Du får gärna själv komma med idéer och önskemål på ämnen och frågeställningar som du önskar att vi tar upp.

20+ träffar för unga vuxna i Församlingen Arken

Tonvikten ligger kring samtalsforumet och gemenskapen. Så om du har en stark längtan att jobba med kallelsen i ditt liv, står inför olika beslut, är i behov av nya vänner eller bara vill hitta ett forum att umgås så är detta tillfället för dig. Lördagar kl 18.00 - se aktuella datum i kalendern.

 

Välkommen - du behöver inte föranmäla dig!

Träffarna för unga vuxna 20+ anordnas av Club Identity i Församlingen Arken