Show translate page
Banner

Internationella gäster tillsammans med en av ledarna ifrån församlingen Arkens helandetjänst.
Kurs november 2009

 

Internationella gäster besökte Arken
Arken har samarbetspartners i många länder varav några arbetar mycket aktivt för att utveckla helandetjänsten. Under tre veckor i november 2009, besökte de Arken. De kom bl a från Filippinerna, Israel och Wisconsin USA. För några av dem var detta deras första besök i Europa.

Träning och handledning
Vistelsen på Arken syftade till att ge dem inblick i ett brett spektrum av församlingnens olika verksamhetsgrenar.
De fick delta i Helandedagar, retreatutbildning med flödesbön och inre bönen, samt konferensen Jesus Helar och Upprättar. De fick undervisning, träning och handledning på bibelskolan och på helandecentret. De fick även vara med och betjäna människor i förbön på olika sätt. Samtidigt fick de lära sig hur man bygger upp och utvecklar ett helandecenter och anordnar stora konferenser i sina församlingar. De fick också många möjligheter att utbyta erfarenheter med varandra om hur det är att arbeta i helandetjänst i olika delar av världen.

Arkens vision till andra delar av världen
Vi fick se att de efter denna kurs åkte hem med förnyad inspiration och glädje i sin tjänst och med nya redskap att nå människor med evangelium, helande och upprättelse. Framöver kommer varje plats att besökas och följas upp med helandekonferenser eller kurser ledda av Arkens talare och medarbetare.

Några av kursdeltagares intryck
"Det här är bara början på vårt samarbete. Vi i CFF tror att vi kommer att springa med er vision som ni har planterat i oss."
"Vi har bett, väntat och drömt om detta en lång tid."
"Det är en stor hjälp för mig som förkunnare. Alla ämnen som togs upp har gjort stort intryck i mitt liv. Retreaten gav mig en god plan om hur man kan genomföra detta program. Personligen har jag blivit upprättad."
"Ja, jag har lärt mig en massa inom olika avdelningar i er tjänst och allt är användbart i vår ministry."

Vill du stödja arbetet?
Vid sådana här kurstillfällen betalar Arken gästernas resor, mat, logi, visum m m.  En ny kurs planeras under 2011. Vill du vara med och stötta ekonomiskt in i Arkens internationella helandetjänst? Du är med och sprider visionen om befrielse, helande och upprättelse över hela vår värld.
Du kan ge en engångsgåva på Plusgiro konto 633 02 70-7 "Arkens internationella helandetjänst".
Du kan också bli en Arken-partner och ge en valfri summa regelbundet varje månad. Välkommen att höra av dig på telefon 08-588 840 20 eller mission@arken.org.