Show translate page
Banner

Vi når folken och den enskilda individen

Församlingen Arken vill, i enlighet med visionen från Hesekiel 34:16 nå människor både nationellt och internationellt med frälsning, helande, befrielse och upprättelse genom Jesus Kristus.

Sedan församlingen startade 1986 har tusentals människor fått möta Jesu kärlek på ett starkt och livsförvandlande sätt genom Arkens bibelundervisning och förbönstjänst. Biblisk helandetjänst grundad på Guds Ord, Jesu försoningsverk och med betjäning genom Andens gåvor är Arkens modell.

Under flera år har Arken i samarbete med internationella partners anordnat pastors- och ledarkonferenser i många olika länder. Undervisningsteam och volontärer sänds ut för att på ett praktiskt sätt träna inhemska ledare som i sin tur ska kunna undervisa och betjäna i helandetjänst. Internationella samarbetspartners inbjuds till kurser och konferenser på Arken.

Utveckling av helandetjänsten i olika länder

Arken har samarbetspartners i flera olika länder bl a Filippinerna, Indien, Nepal, USA Wisconsin, Vitryssland och Israel.