Show translate page
Banner

Utbildning och handledning

Under flera år har Arken i samarbete med internationella partners anordnat pastors- och ledarkonferenser i många olika länder. Undervisningsteam och volontärer sänds ut för att på ett praktiskt sätt träna inhemska ledare som i sin tur ska kunna undervisa och betjäna i helandetjänst. Internationella samarbetspartners inbjuds till kurser och konferenser på Arken.

Själavårdskurs på Arken 2009

I denna kurs deltog förebedjare från bl a Filippinerna, Israel, Wisconsin och Vitryssland.

LÄS MER