Show translate page
Banner

Israel banner 2017

Detta går ditt stöd till

- Ekonomiskt stöd till lokala församlingar så de kan fortsätta sprida evangeliet om Yeshua i sitt land.

- Anordnande av undervisningsseminarier och kurser om biblisk helandetjänst samt anordnande av  helandedagar i messianska församlingar. 

- Översättning av undervisningsmaterial (böcker, CD och TV-program) till hebreiska och ryska.

Vision och kallelse

I församlingen Arken har vi alltid haft Israel nära våra hjärtan och i många år har vi bett om Guds vägar att välsigna Israel. Under sommaren 2004 manade Gud oss att föra helandetjänsten till Israel. Sedan 2005 har vi arrangerat flera helandekonferenser och kurser i biblisk helandetjänst i bl a Jerusalem och Tel Aviv.

I Bibeln kan vi läsa underbara löften om helande och upprättelse. Vi tror att helande för traumatiska minnen och upplevelser, har ett samband med möjligheten för Israels folk att ta emot Yeshua/Jesus, som sin Messias. Yeshua/Jesus längtar efter att räcka ut sina händer och hela dem som har förkrossade hjärtan. Vi tror att Gud vill utrusta församlingar och troende genom den helige Ande och genom hans kraft ge dem förmåga att betjäna sitt folk och uppfylla de profetiska orden.

Samarbetspartners i Israel

Congregation Adonai Roi/Dugit Messianic Outreach i Tel Aviv, 

ledare Avi och Chaya Mizrachi.

Pastor Avi Mizrachi är infödd israel och leder den hebreisktalande församlingen Adonai Roi och deras utåtriktade arbete Dugit. Pastor Avi är välkänd bland messianska judar och arbetar aktivt för att bringa församlingar tillsammans i Israel. Han talar med profetisk skärpa och är mycket uppskattad som talare världen över. Arken har samarbetat med pastor Avi sedan 2004.

Tillsammans har vi anordnat flera helandekonferenser och seminarier i Israel. Pastor Avi och Chaya Mizrachi inbjuds som talare till Arkens konferenser och vi har utbildat deras förebedjare i själavård.   Under 2017 vill vi ge dem extra stöd i förbön i den utvecklingsprocess och expansion som pågår i deras församling. De sprider evangeliet i storstaden Tel Aviv, har ett distributionscenter med olika förnödenheter för ensamstående mammor, fattiga och hemlösa. Chaya arbetar med själavård, predikar och undervisar om upprättelse efter abort och övergrepp. Vi vill erbjuda fler av deras förebedjare möjlighet att utbildas i helandetjänst.


Mer information kommer inom kort. Sidan är under uppdatering.
Bibelord Israel

Informationsfolder Israel plugg

Israelfadder
Ge en gåva Israel