Show translate page
Banner

Internationell helandetjänst

Arken vill ge stöd till lokala messianska församlingar i Israel

by Anita R Broomé | feb 15, 2017
En resa full av underbara möten med pastorer och församlingar, samtal, bön och förbön. Arkens uppdrag i Israel befästs och utvecklas.

Israel-resa januari 2017
Under en vecka i januari reste pastor Linda Bergling och ett litet team från Arken runt i Israel för att åter igen möta lokala pastorer, ledare och församlingar. En underbar resa där vi fick se hur Gud förberett marken och där våra hjärtan knöts ännu starkare till våra syskon i Herren.

Besök i många församlingar
Linda undervisade på en kvällsbibelskola i Ashkelon om grunderna i biblisk helandetjänst. Ett trettiotal elever och flera gäster tog emot undervisningen med stor entusiasm. Många av dem fick också starka möten och tilltal från Gud under förbönen. I församlingen i Arad betjänade pastor Linda genom undervisning om inre bönen, en inre källa till kraft och styrka som vi alltid har tillgänglig genom tron på Jesus och flödet från den helige Ande. I en underbar närvaro av Gud kunde många hämta ny kraft och styrka.
För första gången träffade vi ett pastorspar i staden Sderot, några kilometer från gränsen till Gaza. En fantastisk församling med ett stort utåtriktat arbete som når studenter, ensamma mammor, nykomna ryska immigranter, äldre som överlevt förintelsen och befolkningen i staden genom bl a Alphagrupper, bussresor i Israel och humanitärhjälp. Vi åkte för att be tillsammans vid gränsen till Gaza och pastorn berättade hur det är att bo i ett område med den ständigt närvarande risken att drabbas av raketer. Staden Sderot är den plats på jorden där det finns flest skyddsrum. Många barn och även vuxna lider av posttraumatisk stress, men Gud har beskyddat församlingen genom konkreta mirakler. Det var imponerande att se och höra deras överlåtelse till Gud att bygga en församling på denna plats och vara en stad på berget som lyser i mörkret och ger människorna hopp.
Församlingen i Beer Sheva uttryckte sin önskan att få mera undervisning och träning i biblisk helandetjänst främst för ledare i församlingen. Vid detta möte beslutades att de fr o m nu är en av Arkens samarbetspartners i Israel. Vi kommer att besöka dem igen under våren. Linda predikade även i en livlig, nystartad församling i Rishon Le Zion där alla ville bli betjänade i förbön i slutet av mötet. Under veckan besökte vi också en arabisk församling i Betlehem, blev bjudna på en underbar middag och bad tillsammans. Fantastiskt att få känna att vi är syskon i Herren över alla nationalitetsgränser.
Veckan avlutades med att pastor Linda predikade på sabbatsmöte hos pastor Avi Mizrachi i Tel Aviv. Hon fick framföra en uppmuntrande och profetisk hälsning till församlingen som under förra året gått igenom en tid av prövning och förändring.

Arkens tjänst i Israel
Arken är en del i Guds plan att förbereda för ändetidens stora väckelse i Israel och vi vill fortsätta ge vårt stöd till lokala församlingar så de kan fortsätta sprida evangeliet om Yeshua i sitt land. Vi kommer att fortsätta besöka församlingar för att undervisa, träna och utrusta dem i biblisk helandetjänst. Böcker och CD behöver översättas till hebreiska och ryska, och undervisnings-material behöver göras både i tryck och som TV-program. Vi kommer att trofast fortsätta be för Israel – för landet, för de enskilda församlingarna och för det profetiska skeendet.
Kontakta oss
Vill du vara med oss i förbön och i givande? Välkommen att kontakta oss på telefon +46 08-58884020 eller via e-post till mission@arken.org  
Vill du ge en gåva använd bankgiro 549-7714 och märk din inbetalning ”Israel”.
Tack för ditt stöd!

Blommor i Israel

Ashdod

Yad Hashmona

I Ashkelon

Utsikt över Gaza

Linda med pastorer

Busshållplats i Sderot

Med ledare i Beer Sheva

Möte i Arad

Vy över Betlehem

Linda i samspråk med pastorer

Förbön efter möte

Förbön i Israel

På marknaden i Jerusalem

Bön i pastor Avis församling

Pastor Linda predikar i Tel Aviv

Medarvingar

 

Grunderna
Israelbroschyr plugg