Show translate page
Banner

Internationell helandetjänst

Bibelskola på Filippinerna

by Anita Rikardsson Broomé | jul 18, 2012
Arkens vision kommer att spridas genom ny bibelskola på Filippinerna! Arkens samarbetspartners pastor Edgar och Edna Bantigue håller just nu på att bygga. Vill du vara med och bidra?

Arkens vision planteras genom en ny bibelskola
Samarbetet med pastor Edgar och Edna Bantigue och organisationen CFF (Christ Faith Fellowship) på Filippinerna utvecklas och fördjupas för varje år. Under många år har de utbildat och tränat evangelister och pastorer som sen har sänts ut till olika delar av Filippinerna för att starta nya församlingar.
Just nu står CFF inför utmaningen att bygga en ny bibelskola. Den kommer att ligga i direkt anslutning till den nybyggda kyrkan intill Nissi Academy i Lapu Lapu.
De önskar nu ett ännu starkare samarbete med Arken för att få del av Arkens erfarenheter och utbildning inom förböns-, helandetjänst och själavård. I framtiden kommer lärare från Arken att åka ut och hålla kortare kurser inom dessa ämnen på deras bibelskola.
Men det första steget är att vi hjälper dem att bygga. Vill du vara med och bidra?Pastor Edgar och Edna Bantigue visar ritningarna på den nya bibelskolan för pastor Linda Bergling under hennes resa till Filippinerna i april 2012.

Ge en gåva
Vi vill samla in 100.000 SEK för att kunna stödja CFF i byggandet av sin nya bibelskola. Vi känner att det här är ett sätt för oss att få välsigna med det Gud gett oss och plantera Arkens vision så den kan sprida sig ut över hela Filippinerna.

Du kan sätta in din gåva på Plusgirokonto 633 02 70 - 7 och märk inbetalningen "Bibelskola Filippinerna".
Tack för att du vill vara med och välsigna!

Grunderna
Israelbroschyr plugg