Show translate page
Banner

Internationell helandetjänst

Blind man började se mer och mer ljus

by Åsa Dahlberg | apr 23, 2012
På helandekonferensen på Filippinerna fick många möta Jesus som sin Läkare och själs Herde och vårdare. Flera kunde vittna om konkreta helanden efter förbön.

På helandekonferensen på Filippinerna fick många möta Jesus som sin Läkare och själs Herde och vårdare. Flera kunde vittna om konkreta helanden efter förbön.

Pastor vittnar om helande Filipp april 2012

Den här pastorn vittnade om att han hade fått ett starkt möte med Gud.

Kvinna vittnar om helande Filipp april 2012

Denna kvinna blev helad från värk i nacke och bakhuvud.

Yngre kvinna vittnar Filipp 2012

Denna kvinna blev befriad från fruktan för döden.

Man vittnar Filipp 2012

Den här mannen upplevde helande från en djup smärta och sorg. Han hade förlorat ett nyfött barn i oktober. Han blev även fri från fruktan och hjärtproblem försvann.

Blind man ser Filippinerna 2012

Den här mannen hade varit blind, men började se mer och mer ljus efter förbön.

All ära till Jesus! 

 

Läs även om kursen för förebedjare inför helandekonferensen.

Grunderna
Israelbroschyr plugg