Show translate page
Banner

Undervisning av pastor Gunnar Bergling


Här nedan kan du läsa några av de artiklar och intervjuer som har publicerats med pastor Gunnar Berglings undervisning. Klicka på länkarna för att läsa.

Gunnar Bergling är pastor i Församlingen Arken i Kungs­ängen. Med stor kunnighet och med både allvar och humor inspirerar han Guds folk att praktisera Guds Ord i livet och vardagen. Gunnars önskan är att församlingen skall utrustas för tjänst, att gåvor nedlagda av Gud i människors liv skall få utvecklas och att varje människa, man och kvinna, ska ge sitt gensvar till Guds plan för sina liv.

Principer för församlingsbygge

18 jun, 2012

Församlingen är och har alltid varit en hjärtesak för mig. Den är menad att vara en verklig välsignelse för alla oss troende, en plats av gemenskap, växt och mognad som ska hjälpa oss att utbreda Guds rike tillsammans. Här får du ett smakprov på början av första kapitlet i min bok "Guds vilja för dig och församlingen".

Kapitel 1 - Den betydelsefulla grunden
På Pingstdagen, den kristna församlingens födelsedag, uppenbaras en del gudomliga principer för församlingsbygge. Förutsättning nummer ett är Jesus Kristus själv, Hans död och uppståndelse, Hans liv och exempel. Han sände den helige Ande som Han tidigare utlovat,

Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.
Apg. 1:8

Inte här främst för att ta sin boning i den nyfrälste, utan så att den helige Ande skulle komma med sin kraft över alla troende, för att utrusta dem till tjänsten i Kristi kropp. Anden vill skapa den enhet som krävs för att Jesu kropp, församlingen, ska kunna fungera här på jorden.

12Jag har ännu mycket att säga er, men ni kan inte bära det nu. 13Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske. 14Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er. 15Allt vad Fadern har är mitt. Därför sade jag att han skall ta av det som är mitt och förkunna för er.
Joh. 16:12–15

Och de uppfylldes alla av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala.
Apg. 2:4

De höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna.
Apg. 2:42

Det började med att alla troende fick kraft ifrån höjden att tala om Hans väldiga gärningar. Sedan följde en förklarande predikan, detta eftersom förkunnelsen skett på en mängd olika språk samtidigt och kraftfulla andliga manifestationer åtföljt detta. Slutligen väcktes tro, åtföljt av dop, och en tillökning av församlingen på en ursprunglig bönegrupp på 120 deltagare till över 3 000 medlemmar.

Dessa höll fast vid följande principer för sin gemenskap:

1. De höll fast vid apostlarnas undervisning (NT:s begynnelse).

2. Gemenskapen, de troende höll ihop.

3. Brödsbrytelsen, tecknet på det Nya Förbundet i Hans blod.
4. Bönerna, det regelbundna bönelivet, först i templet, sedan i de troendes möten.

5. Därtill kom omedelbart evangelisation genom var och en, person till person.

6. Mission, till andra delar av landet och i andra länder kom först på grund av förföljelse, sedan, genom den helige Andes initiativ och tilltal, sändes avskilda apostlar ut från församlingen. Nya församlingar bildas överallt. Detta blir ett normalt fenomen.

 

Beställ och läs boken i sommar....

Att leva det kristna livet

 • Om det naturliga känns onaturligt

 • I Kristus Jesus är du skapad till goda gärningar

 • Hungra efter Gud

 • Trygghet och vila i Gud

 • Rättfärdigheten och identiteten del 1

 • Rättfärdigheten och identiteten del 2

 • Rättfärdigheten och identiteten del 4

 • Rättfärdigheten och identiteten del 3

 • Rättfärdigheten och identiteten del 5

Äktenskap och relationer

 • Ömsesidigt beroende i äktenskapet

 • Vem bestämmer?

.
Korslänk till Pastorns ord