Show translate page
Banner

Presentation av Gunnar Bergling


Gunnar Bergling är förstepastor och tillsammans med sin hustru, Linda, grundare av Församlingen Arken Bibelcenter. Här nedan får du en kort biografi.

Familjebakgrund
Gunnar Bergling, född 1944, är stockholmare. Hans barndom präglades av möten och gemenskap med personer involverade i Svenska Missionen i Kina. De var missionärer och pionjärer inom missionen, men även inom landet. Både Gunnars mamma och pappa föddes i Kina och kom hem till Sverige första gången då de var i tonåren.

Andlig bakgrund
Gunnar växte upp inom Lutherska Kyrkan där hans pappa arbetade som klockare, kantor och diakon.
I valet mellan att bli lärare, konstnär eller präst var det kallelsen som avgjorde. 1972 prästvigdes Gunnar för ärkestiftet och fick sin första tjänst i Kungsängens och Västra Ryds pastorat där han sedan arbetade i 13 år som församlingspräst.
Längtan efter förnyelse och en närmare gemenskap med Jesus gjorde sig ständigt aktuell för Gunnar. I jakt på andlig näring blev många olika källor till välsignelse.

Viktiga förebilder
De personer som också hade stort inflytande på Gunnar var hans pappa Rudolf Bergling, diakon, och hans farbror Wilhelm Bergling, bibellärare, som båda representerade en brinnande personlig kristen tro. Sedan barnsben fick han höra om Guds mirakulösa ingripanden i stort som smått, framför allt från sin farmor Dagny Bergling och sin faster Dagny-Edla Bergling. De verkade som missionärer i Kina under stora delar av sina liv.

Pionjärerna på Fridhem
70- och 80-talen var en andligt intensiv period i Sverige. Många präster och diakonissor berördes av den karismatiska förnyelsen som gick över alla samfundsgränser. Man träffades på olika förnyelse- och själavårdskurser. Gunnar blev tillsammans med olika ledare, präster och pastorer inbjuden till Fridhem i Storvreta. Omtumlad efter ett möte med Gud förstod Gunnar att Gud hade en ny inriktning för hans liv. Trosväckelsens frimodiga, enkla och klargörande undervisning om helande, identitet och rättfärdighet öppnade hans ögon för ett mycket mer aktivt kristet liv. Gunnar upplevde snart att han skulle lämna sin församlingstjänst och sitt prästämbete för att starta en fri församling på orten för att kunna förverkliga det som han känt sig kallad till av Gud.

Församlingen Arken startas

1986 startades Församlingen Arken Bibelcenter med en liten grupp som hade sina offentliga möten i Lillsjöskolans matsal. Sedan gick allt mycket fort. Idag äger Arken en större industribyggnad på Brunna industriområde, ett elevhotell samt hyr lokaler för skola och dagis. I huvudlokalen firar församlingen sina gudstjänster och där pågår det utbildning och själavård dagligen.

Församlingen Arken som andligt hem och förnyelsecenter

I Arken har många olika andliga väckelsevågor fått utrymme, där förnyelse från många olika håll i världen fått beröra och välsigna besökarna. Arken vill samtidigt vara en behållare med klar och tydlig vision. Detta är ett uttryck som Gunnar ofta kommer tillbaka till. Välsignelserna skall kunna behållas. Arken är en plats dit människor får komma för att möta Gud till helande och upprättelse, men också för att utrustas och kunna sändas ut för att hjälpa andra.

När vi frågar pastor Gunnar vad som ligger honom varmast om hjärtat just nu, säger han: ”Jag vill att ännu fler människor skall förstå hur god Gud är, och hur deras liv verkligen kan få en mening och ett mål. Jag önskar att Gud skall kunna använda mig i den processen och att Arken skall få vara ett andligt hem för många och ett förnyelsecenter för hela kristenheten.”


Korslänk till Pastorns ord