Show translate page
Banner


I vårnumret av Helande löv har vi lagt fokus
på Arkens stora missionsarbete

Här kan du läsa om de olika internationella projekten som pågår världen över. Du får en inblick i hur visionen blev verklighet då pastor Linda Bergling började samla in pengar till missionsprojekt genom att sälja sina predikningar på missionskassetter. Hannah Graaf berättar om sitt hjärta för Indiens flickor. Tre av dessa flickor, Nandhini, Janet och Kayatri berättar kort sina vittnesbörd och framtidsdrömmar.

I flera rapporter berättar Anita R. Broomé bland annat om våra barnhem, hälsokliniker och buffelfarm, Pastor Gunnar Bergling berättar öppenhjärtigt om hur hans farmors berättelser från missionsfältet i Kina färgade hela hans liv. Du kan läsa hans artikel här under. Birgitta Rosen skriver om hur Gud kan beröra hjärtan till att ge in i missionsarbetet för de nödlidande och hur man kan få olika idéer som kan förverkligas för att få in medel till missionen.

Nu när ljuset kommit tillbaka och våren intar vinterns fäste, kan vi få glädja oss åt Herrens ord där han säger att: Se, vintern är över, regntiden slut och förbi. Blommorna visar sig på marken, sångens tid har kommit och turturduvans röst hörs åter i vårt land. Fikonträdets frukter rodnar, vinstockarna blommar och sprider sin doft. Res dig min älskade, min sköna, och kom”  (Höga visan 2:11-13)

Vi på redaktionen önskar dig en skön välsignad vår.


Läs Gunnar Berglings artikel här om hur hans farmors berättelser från missionsfältet i Kina färgade hela hans liv.


Klicka här för att prenumerera på tidningen

Du kan givetvis också skicka in ett brev eller kort till oss på tidningen
för att prenumerera eller gåvoprenumerera.
Skriv till: Helande löv, Box 134, S-196 23 Kungsängen.